Zemřel zakladatel stovkařského hnutí Miloslav Čermák. Čest jeho památce!

Zemřel zakladatel stovkařského hnutí Miloslav Čermák. Čest jeho památce!

Datum zveřejnění: 17.11.2020

V neděli 8. listopadu 2020 zesnul ve věku nedožitých 79 let PhDr. Miloslav Čermák, CSc. Zakladatel stovkařského hnutí a dlouholetý předseda naší TJ byl do posledních dnů aktivním organizátorem mnoha akcí, zapáleným sportovcem a bystrým glosátorem věcí kolem sebe. Kdo se s ním před měsícem viděl coby pořadatelem a ředitelem jeho závodu Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves, nemůže této zprávě uvěřit. S Milošem se naposledy rozloučíme v pátek 20. listopadu v 11.20 hodin v obřadní síni olomouckého krematoria.
Miloslav Čermák se narodil 17. prosince 1941 v Olomouci. Známý byl především jako přední český historik a nakladatel. Zaměřoval se na hospodářské a sociální dějiny města Olomouce a středomoravského regionu. Roku 1965 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor dějepis – čeština), o tři roky později zde získal titul doktora filosofie a v roce 1992 na Masarykově univerzitě v Brně v oboru československých dějin vědeckou hodnost kandidáta věd. Už od roku 1991 provozoval vlastní nakladatelství a vydavatelství Memoria zaměřené na historickou a vlastivědnou literaturu a vydával také vlastivědnou revui Střední Morava.
My sportovci jsme jej však znali především jako výborného běžce, zakladatele hnutí Liga stovkařů a klubu TJ Liga stovkařů Olomouc, který dlouhé roky vedl jako předseda a do posledních dní aktivně pracoval v jeho výboru. Stál za oblíbenými a vyhlášenými závody Bělkovická dvacítka, Běh na Praděd a Stará Ves – Alfrédka – Stará Ves i jinými populárními akcemi. Běžeckému sportu se aktivně věnoval i ve vyšším věku, který na něm do posledních dní nebyl nijak znát.
Miloši, budeme vzpomínat a děkujeme za vše!Ze vzpomínek kamarádů:

Já si budu Miloše připomínat ve vzpomínkách a při prohlížení fotografií,
i coby organizátora nejen běžeckých akcí, ale i mnoha společenských
akcí. Namátkou vybírám Muzeáles, Stovkáles, ples TJ, maškarní
Silvestrovský běh aj., na kterých se společenství běžců i dalších
sportovců utužovalo formou zábavy. Organizováním těchto akcí se Miloš
snažil vždy o to, aby i tato činnost naší TJ byla v povědomí široké
veřejnosti.
Děkuji mu za mnoho zážitků.

Mirek Kukla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *